پیدا

یعنی واقعیت داره؟؟

درخواست حذف اطلاعات

lady & gentleman:. واقعا من به اندازه ع روی کارت ملیم زشتم یا اون ع فقط یه شوخیه؟؟!!!!!