پیدا

مگه دست ئه؟؟؟

درخواست حذف اطلاعات

طرف زنگ زده به یه برنامه دینی میپرسه که فلان آدم«یه شخصیت مشهور»میره بهشت یا جهنم؟.خب بنده خدا،مگه بهشت یا جهنم رفتن مردم دست ئه که می پرسی آخه؟؟!!!!بعضیا چه سوالایی می پرسنا...