پیدا

یک تجربه اس.

درخواست حذف اطلاعات

هیچ عشق و علاقه ای ارزش خودکشی نداره
ارزش انتقامم نداره
حتی ارزش فکر م نداره
میدونی ارزش چیو داره؟
فقط یه تجربس
یه تجربه به دست میاری
همین! (دیالوگ هشت و نیم دقیقه)