پیدا

موج جان کجایی؟دقیقا کجایی؟

درخواست حذف اطلاعات

عاغاااااا..یه خورده این سیگنالا رو فعال کنین که من بدبخت برای یه اینترنت ناقابل مجبور نباشم در این هوای سرد و بارون خورده بیام توی حیاط روی تاب بشینم تا شااااااااید یه موجی رد بشه و من به اینترنت وصل شم....مسئولین رسیدگی کنن لطفاااا